Zorg zoals we die zelf zouden willen

Royal Care is een (Wlz- erkende) zorgorganisatie, die zich kenmerkt door kwaliteit te combineren met oprechte betrokkenheid en inzet. Zo ontstaat, wat ons betreft, de beste zorg voor mensen die dat het hardst nodig hebben.

Onze kleinschalige, klantgerichte en flexibele aanpak wordt integraal aangeboden voor zowel particulier als collectieve zorg. Dit houdt in dat alle wij alle processen en activiteiten, die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg,  zodanig sturen en borgen, dat onze zorg dé kwaliteit heeft zoals wij u beloven. Alles gericht op het verlenen van zorg, zoals we die zelf het liefst zouden ontvangen!

Uw zorgwensen en behoeften staan centraal

Uw zorgwensen en bijbehorende behoeften dienen als uitgangspunt voor het samenstellen van het optimale zorgpakket. Doordat onze aanpak zich kenmerkt door persoonlijke aandacht en betrokkenheid, blijven wij te allen tijde op de hoogte van eventuele veranderingen van deze behoeften.

Al onze betrokken medewerkers handelen op een manier zoals zij zelf ook zorg zouden willen ontvangen. Ze hebben de overtuiging dat de fase waarin mensen onze zorg nodig hebben meer dan gemiddeld aandacht vereist. Denk bijvoorbeeld aan palliatieve zorg. De onzekerheid en afhankelijkheid, binnen deze fase, maken het kwetsbaar. Vandaar dat wij er onze kerntaak van hebben gemaakt hier op alle fronten rekening mee te houden.

We geven graag verlichting

Dagelijks ervaren wij hoeveel iedere nieuwe fase betekent voor zowel de zorgvrager als de omgeving. Tijd en –oprechte- aandacht zijn hierbij van wezenlijk belang. Zien en gezien worden. Voor alle betrokken partijen. Daar staan we voor. En zo zorgen we ervoor dat het voor iedereen een dierbare fase wordt. Een fase die bijdraagt aan het creëren van liefdevolle herinneringen.

We zijn trots op de tevredenheid onder de nabestaande van onze cliënten over bijvoorbeeld specifiek de palliatieve zorg. De zorg aan de cliënt wordt beoordeeld met een gemiddelde van een 9. Daarnaast geeft een ruime meerderheid van de nabestaanden aan Royal Care aan te bevelen.

Benieuwd naar hoe wij worden beoordeeld op deskundigheid, zorg voor psychosociaal en communicatie? U leest het in onze rapportage 2020 Palliatieve zorg.

De klanttevredenheid over de overige zorgdiensten kunt u lezen in de factsheet: PREM klanttevredenheid 2020.

Kwaliteit van zorg gewaarborgd

Royal Care voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. We hechten uitermate veel waarde aan de privacy van al onze cliënten en zijn HKZ-gecertificeerd. Tevens bieden we structureel diverse vormen van trainingen en opleidingen voor al onze collega’s. Hierdoor blijven alle medewerkers van Royal Care voortdurend gemotiveerd en op de hoogte van alle ontwikkelingen in de zorg. Zo waarborgen we waar we voor staan; het verlenen van zorg, zoals we die zelf zouden willen ontvangen.

Indien er klachten zijn, worden deze met aandacht behandeld. Via de branchevereniging Zorgthuisnl is Royal Care aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Voor zowel de privacy als klachtenafhandeling zijn algemene voorwaarden opgesteld. Zie bijvoorbeeld onze privacyverklaring en (-reglement) en het interne klachtenreglement (en -formulier).

Samenwerking met de omgeving; de mantelzorgers

Royal Care weet uit ervaring dat het belangrijk is om aan alle betrokkenen gehoor te geven. Vanuit onze brede aanpak, gericht op contact met zowel de zorgvrager als de mantelzorger, zijn onze medewerkers erop getraind eventuele onduidelijkheden of onenigheid te voorkomen. Met het thuiszorgconcept ‘zelf doen wat je zelf kan’ wordt eventuele overbelasting voorkomen. Voor meer informatie over dit thuiszorgconcept opent u de bijlage: ‘Mantelzorg – zorg door familie en vrienden’.

Neem contact met ons op

Bij ons bent u verzekerd van een persoonlijke benadering en toegankelijke, betrouwbare ondersteuning. In het intakegesprek worden uw zorgbehoeften geïnventariseerd en onze dienstverlening optimaal op uw wensen en behoeften afgestemd. U krijgt een vaste medewerker van Royal Care toegewezen, die uw situatie kent en uw zorg coördineert. Aarzel niet te bellen, wij staan u graag te woord: 035 – 533 45 85.